(1)
Zayyan, M. Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Pendidikan Islam (Kajian Surat Al-Insan). HW 2024, 4.