Andi, A. P. J. S. “Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran ISMUBA Di SMK Muhammadiyah Somagede”. HAWARI : Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam, vol. 4, no. 2, Jan. 2024, doi:10.35706/hw.v4i2.10482.