Zayyan, M. “Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Pendidikan Islam (Kajian Surat Al-Insan)”. HAWARI : Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam, vol. 4, no. 2, Jan. 2024, doi:10.35706/hw.v4i2.10506.